top of page
IMG_hooi en zon 2.jpg

Werkwijze

Jouw wens of dilemma is het begin. Mensen komen bij mij voor meer inzicht in hun streven en worstelingen. Ik help je met verzamelen van zelfinzicht en kracht.

Hulpvragen kunnen liggen op persoonlijk vlak, loopbaan, studeren en opvoeding. Bijvoorbeeld je zoekt meer zekerheid vanuit jezelf; faalangst; sociaal functioneren; hanteren van stress; wat past mij en hoe kom ik daar?; ik werk hard maar het blijft aanhaken; Studeren verloopt moeizaam; 

Ik wil anders opvoeden.

 

Aanpak:​

Bij vragen die al langer spelen en vaak ook op meerdere vlakken heb je niet zomaar antwoorden. Doorgaans werk ik dan met de ZelfKennis Methode (ZKM). Dit is intensieve coaching waarin ik je help jezelf te onderzoeken. Hieruit ontstaat een weg voor jou en je situatie.

  • Je gaat in gesprek over je verleden, heden en toekomst. Alles wat van invloed is geweest in je leven, of belangrijk is, komt aan bod. Je schrijft hier kernzinnen over op. Ik help je de kern zo goed mogelijk onder woorden te brengen.

  • Vervolgens scoor je de gevoelskant van deze kernzinnen. (Dit doe je online met een gevalideerde lijst van 24 gevoelens)

  • We zijn nu in staat het onderliggende verhaal van je leven te analyseren. Je krijgt zicht op diepe innerlijke drijfveren en de patronen waardoor je doet wat je altijd doet. Dit is een natuurlijk en zeer prikkelend proces. Je ziet hoe je aan de slag kunt met jezelf, in jouw gewenste richting.

 

In vervolggesprekken kunnen we stil staan bij wat je mogelijk nog tegenhoudt en hoe je daarmee om kunt gaan. 

​Stijl en Methodiek:

PraktijkBas stimuleert natuurlijke ontwikkeling, je zet stapsgewijs een nieuwe bril op. Methodieken zijn de ZelfKennis Methode, dialoog, focussen, visualisatie, in beweging zijn, creatief agogisch werken. De hele mens staat centraal in het hier en nu. De coaching is gericht op reflectie en door nieuwe inzichten passende stappen zetten.

Je kunt kosteloos met PraktijkBas in gesprek of een intake doen om te kijken wat het je kan brengen.

bottom of page