top of page
IMG_0815.jpeg

Achtergrond.

In de ZKM wordt het persoonlijke verhaal dat een mens over zichzelf creëert onderzocht. In korte tijd wordt client zich bewust van zijn onderliggende innerlijke drijfveren en komt tot op reflectie gebaseerde actie.

Het leert je te kiezen voor je gewenste richting. Het geeft je energie en een duidelijke koers.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in wie iemand is, wat iemand drijft en hoe iemand zich ontwikkeld. Als sociaal pedagogisch hulpverlener in de verslavingszorg en psychiatrie heb ik de uitgangen voor een goed leven mogen aanschouwen en helpen vormgeven.

De waarderingstheorie en de dialogicalself zijn theorieën die gaan over hoe mensen betekenis geven aan zichzelf. Het inspireert mij om te blijven groeien in mijn vakmanschap en in de praktijk mensen te ondersteunen in hun identiteit en ontwikkeling.

Theorie en methode zijn ontwikkeld door Prof. Hubert J.M. Hermans. De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ opgezet aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Achtergrond: Over mij
bottom of page