top of page
IMG_0815.jpeg

Achtergrond.

In de ZKM wordt het persoonlijke verhaal dat een mens over zichzelf creëert onderzocht. In korte tijd wordt client zich bewust van zijn onderliggende innerlijke drijfveren en komt tot op reflectie gebaseerde actie. Het leert je te kiezen voor je gewenste richting. Het geeft je energie en een duidelijke koers.

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in wie iemand is en wat iemand laat zien. In het verleden heb ik gewerkt voor de verslavingszorg en psychiatrie. Ik was en ben nog steeds overtuigd van normale mentale ontwikkeling. Door stil te staan bij je leven gaat een mens nieuwe perspectieven zien. Je bent wel in staat te creëren en daar gaan we gemakkelijk aan voorbij. In 2018 ben ik mensen gaan coachen in persoonlijke ontwikkeling.

 

De Waarderingstheorie en de Dialogicalself zijn theorieën die gaan over hoe mensen betekenis geven aan zichzelf. Het inspireert mij om te blijven groeien in mijn vakmanschap en in de praktijk mensen te ondersteunen in hun identiteit en ontwikkeling.

Theorie en methode zijn ontwikkeld door Prof. Hubert J.M. Hermans. De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ opgezet aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

bottom of page