top of page

Overige informatie

Beroepscode:

Lid ZKM vereniging: www.zkmvereniging.nl

Heb je een klacht over het functioneren van Bas Lauwers? Dan nodig ik je uit om met mij in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen. Wil je gebruik maken van een klachtenprocedure, dan is Bas Lauwers door zijn lidmaatschap van de ZKM vereniging aangesloten bij de SCAG, een erkende, onafhankelijke geschilleninstantie. 

Alles wat er in de sessies met Bas Lauwers besproken wordt en het dossier dat over jouw wordt bijgehouden, is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. De ondersteuners op administratief- en ict-gebied waarmee ik werk, doen dat onder strikte geheimhouding conform de ethische code van het NIP en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke documenten en het ZKM vereniging Privacyreglement. 

bottom of page